Aptauja par sociālā dienesta pakalpojumu kvalitāti

Aptauja par sociālā dienesta pakalpojumu kvalitāti

Sociālais dienests, lai novērtētu sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības sniegšanas kvalitāti, veic klientu anketēšanu. Lūgums ikvienam Sociālā dienesta klientam un interesentam aizpildīt anketu sadaļā Pašvaldība/ Sociālais dienests / Klientu apmierinātības aptauja vai arī drukātā veidā saņemt Baltinavas novada sociālajā dienestā!

Anketas pieejamas informatīvajā izdevumā „Baltinavas vēstis", Sociālajā dienestā un mājaslapā www.baltinava.lv sadaļā Sociālais dienests.