Apvienojot valsts atbalsta finanšu instrumentus, uzņēmējiem reģionos paveras vairāk iespēju.

Apvienojot valsts atbalsta finanšu instrumentus, uzņēmējiem reģionos paveras vairāk iespēju.

Apvienojot valsts atbalsta finanšu instrumentus, uzņēmējiem reģionos paveras vairāk iespēju

Šā gada aprīlī vienotā institūcijā ir apvienojušies trīs uzņēmumi, kas sniedz atbalstu uzņēmējiem finanšu instrumentu veidā: Latvijas Attīstības finanšu institūcija Altum, Latvijas Garantiju aģentūra (LGA) un Lauku attīstības fonds (LAF).Vienotās institūcijas nosaukums ir Attīstības finanšu institūcija Altum (ALTUM), un tā turpina īstenot visas līdzšinējās ALTUM, LGA un LAF valsts atbalsta programmas.

Līdz ar vienotas institūcijas izveidi tagad arī Latvijā pilna spektra valsts atbalsta programmas un finanšu instrumenti – aizdevumi, riska kapitāls, garantijas, atbalsts lauksaimniekiem – ir pieejami vienuviet. Piemēram, informācija par riska kapitāla un garantiju saņemšanu tagad pieejama arī vairāk nekā divdesmit pilsētās Latvijas reģionos.

Tas ir visaptverošs finanšu instrumentu klāsts visās uzņēmuma attīstības stadijās, sniedzot daudz plašākas biznesa attīstīšanas iespējas nekā līdz šim. ALTUM piedāvā finanšu risinājumus gan biznesa uzsākšanai, ražošanas prototipa izstrādei vai nelielu projektu īstenošanai, gan aizdevumus liela mēroga ražošanas projektu attīstībai, garantijas jaunu eksporta tirgu apguvei un riska kapitāla ieguldījumus. Īpašs atbalsts aizdevumu un garantiju veidā paredzēts arī lauksaimniekiem. Tāpat šogad plānots uzsākt vairākas jaunas valsts atbalsta programmas gan uzņēmējiem, gan privātpersonām.

Sadarbība ar klientiem tiek turpināta līdzšinējā kārtībā, izmantojot esošo ALTUM klientu apkalpošanas reģionālo tīklu vairāk nekā 20 Latvijas pilsētās. Esošie un topošie klienti šajās pilsētās var saņemt informāciju par pakalpojumiem un valsts atbalsta programmām, kuras līdz šim apkalpoja katra institūcija atsevišķi. Tas nozīmē, ka informāciju par riska kapitāla un garantiju saņemšanas iespējām tagad var saņemt visi Latvijas iedzīvotāji, ne tikai rīdzinieki, un šī informācija ir pieejama ikvienam klientam iespējami tuvu savai dzīvesvietai.

Biznesa uzsācējiem – gan ļoti maziem, gan lieliem – ALTUM piedāvā Starta programmu, dažāda veida mikrokredītus, riska kapitālu, kā arī atbalstu dažādu apmācību veidā.

Maziem un vidējiem uzņēmumiem atbalsta programmu spektrs ir īpaši plašs – garantijas aizdevuma saņemšanai bankā, eksporta kredītu garantijas, dažāda veida aizdevumi attīstībai, kā arī mezanīna aizdevumi un riska kapitāls straujam lēcienam.

Ļoti svarīgs segments ir lauksaimnieki, kuri savām vajadzībām var izmantot gan garantijas, gan apgrozāmo līdzekļu un investīciju aizdevumus, gan finansējumu lauksaimniecības zemes iegādei.

Atbalsts uzņēmējiem ir pieejams tiešā veidā ALTUM reģionālajos centros un pie dažādiem finanšu starpniekiem, piemēram, komercbankās. Tagad visu interesējošo informāciju un vispiemērotāko risinājumu atkarībā no uzņēmuma vajadzībām, kā arī partnerus, pie kuriem vērsties, ikviens uzņēmējs var uzzināt ALTUM.

Tās ir jaunas iespējas zinātniekiem radīt un ražošanā ieviest jaunas inovācijas, kā arī iespēja ikvienam kļūt par lauksaimnieku, uzņēmēju un darba devēju. Valsts atbalsta programmas piešķir paātrinājumu lietām, kas citādi notiktu lēnāk vai iespējams – pat pārāk vēlu. Altum strādā, lai stiprinātu Latvijas uzņēmēju konkurētspēju!

Kur var saņemt papildu informāciju par ALTUM piedāvājumu?

Plaša informācija par ALTUM piedāvātajām valsts atbalsta programmām uzņēmējiem pieejama mūsu mājas lapā www.altum.lv, reģionālajos centros, tostarp Gulbenē, Rīgas ielā 47 (darba laiks katru darba dienu no 8.30 – 17.00), tālrunis 64473806, un konsultāciju birojos visā Latvijā, kopumā 24 pilsētās. Tuvākais konsultāciju centrs atrodas Balvos (Brīvības iela 46a), un tas apmeklētājiem ir atvērts trešdienās no 14.00-16.00 un ceturtdienās no 9.00 – 12.00.