Sociālo un saimniecisko lietu komitejas sēde Nr.7

Sociālo un saimniecisko lietu komitejas sēde Nr.7

Sociālo un saimniecisko lietu komitejas sēde Nr.7.

Kārsavas iela 16, Baltinava, Baltinavas novads, Sēžu zāle (2.st.), 2016.gada 9.jūnijā, plkst. 11:00

Darba kārtība

  • 1.Par «Pārskats par Sociālā dienesta darbu 2015. Gadā» izskatīšanu
  • 2.Par materiālā pabalsta piešķiršanu V. Z. 85.gadu jubilejā
  • 3.Par materiālā pabalsta piešķiršanu L. L. 75.gadu jubilejā
  • 4.Par materiālā pabalsta piešķiršanu A. J. 75.gadu jubilejā
  • 5.Par materiālā pabalsta piešķiršanu P. L. 75.gadu jubilejā
  • 6.Par aptaujas anketas Baltinavas novada attīstības programmas 2012.-2018.gadam trīs gadu (2014.-2016.) uzraudzības ziņojuma sagatavošanai saskaņošana
  • 7.Par automašīnas VOLVO 850 atsavināšanas izsoles noteikumu izskatīšanu