Traktortehnikas apskates grafiks 2016. gada vasarai

Traktortehnikas apskates grafiks 2016. gada vasarai

Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra atgādina, lai piedalītos ceļu satiksmē, t.sk., arī pirms lopbarības sagatavošanas un graudaugu novākšanas uzsākšanas, traktortehnika un tās piekabes jāsagatavo un jāuzrāda ikgadējai tehniskajai apskatei.

Apskates laikā vadītājam līdzi jābūt traktortehnikas vadītāja apliecībai, tehnikas reģistrācijas apliecībai un jābūt derīgai OCTAS polisei. Samaksa par apskati tiek veikta pie inspektora.

Uzziņām tālrunis 64522411 vai 29284557, 25639706 vai www.vtua.gov.lv.

Novads

Pagasts

Datums

Laiks

Datums

Laiks

Vieta

(ielas vai mājas nosaukums ar Nr.)

Balvu

Bērzkalnes

13.06.

10:30

18.07.

11:00

Pie pagasta pārvaldes (Ūdru iela1)

Lazdulejas

13.06.

13:00

18.07.

13:00

Pie pagasta pārvaldes (Administratīvā ēka)

Krišjāņu

15.06.

10:00

20.07.

11:00

Pie pagasta pārvaldes (Jaunatnes iela 3)

Tilžas

15.06.

11:00

20.07.

12:00

Pie kaltes «Rota»(Raiņa iela 6)

Vectilžas

15.06.

12:00

20.07.

13:00

Pie pagasta pārvaldes (Melderu iela 2)

Bērzpils

16.06.

10:00

21.07.

11:00

Pie pagasta pārvaldes (Dārza iela 27)

Rugāju

Lazdukalna

16.06.

11:00

21.07.

12:00

Pie pagasta pārvaldes (Bērzu iela 8)

Rugāju

16.06.

12:00

21.07.

13:00

Pie bij. Mežniecības (Kurmenes iela 42)

Viļakas

Susāju

21.06.

11:00

25.07.

11:00

Pie pagasta pārvaldes (Tautas iela 6)

Vecumu

21.06.

12:00

25.07.

12:00

Pie pagasta pārvaldes ("Ābeļziedi")

Šķilbēnu

20.06.

13:00

25.07.

13:00

Pie pagasta pārvaldes (Meža iela 1)

Baltinavas

Baltinavas

20.06.

10:00

27:07.

11:00

Pie novada domes (Kārsavas iela 16)

Balvu

Vīksnas

21.06.

10:00

28.07.

11:00

Pie pagasta pārvaldes («Mieriņi»)

Viļakas

Medņevas

21.06.

13:00

28.07.

13:00

Pie pagasta pārvaldes («Pienenes»)

Balvu

Briežuciema

20.06.

12:00

27.07.

12:00

Pie pagasta pārvaldes (Briežuciems)

Balvu

22.06.

14:00

29.07.

15:00

Pie pagasta pārvaldes («Pagastmāja»)

Kubulu

22.06.

13:00

28.07.

14:00

Pie pagasta pārvaldes (Balvu iela 15)