Ekskursija uz Viļakas novadu

Ekskursija uz Viļakas novadu

Mācību gadu noslēdzot, Baltinavas vidusskolas 2.klases skolēni devās izzinošā mācību ekskursijā. Tā kā pavasarī skolēni aktīvi darbojās projektā „Dārznīca", tad tika nolemts ekskursijas laikā uzzināt kaut ko vairāk par dabu, augiem, dzīvniekiem. Kaut arī ekskursijas rītā lija lietus, visi draudzīgi vispirms devāmies uz Annas Āzes Žīguru meža muzeju. Muzeja vadītājas aizrautīgais stāstījums bērnus ļoti ieinteresēja, viņi uzdeva ļoti daudz jautājumu. Uzzinājām jaunus faktus, kā, piemēram, kāpēc dzeguze savas olas dēj vai pārnes citu putnu ligzdās. Bērniem bija iespēja skaitīt koka gadskārtas, izpētīt Latvijas čūskas, atpazīt pēc ādām un apmatojuma, izbāzeņiem Latvijas dzīvniekus, iepazīt mežsarga profesiju. Tālākais ekskursijas ceļš mūs veda uz Susāju pagasta „Rūču" saimniecību. Lietus jau bija mitējies un skolēni apskatīja saimniecības gaļas trušus, pundurtrušus, gaļas liellopus, pērļu vistiņas. Saimnieks laipni pacienāja mūs ar siltu tēju. Dodoties prom no saimniecības, ceļā uz Viļaku vēl piestājām apskatīt „Rūču" saimnieka ieteikto dabas objektu – bijušās ūdensdzirnavas. Pozitīvu emociju pilna un izglītojoša bija mūsu ekskursija.

Baltinavas vidusskolas 2.klases audzinātāja Laura Meščanova