RSS

Baltinavas mūzikas un mākslas skola

← Iepriekšējā Nākamā → 1 2 3 4 Pēdējā
Attēlotas 1-15 no 114
Jaunākās galerijas

Deju diena Baltinavā

11 dienas atpakaļ
3.maijā Baltinavas Kultūras namā gandrīz 100 mazi un lieli dejotāji svinēja Deju dienu. Baltinavas Mūzikas un mākslas skolas dejotāji bija priecīgi satikt savus deju draugus no Balviem, Viļakas un Rekovas.
Baltinavas mūzikas un mākslas skola

Tradicionālās muzicēšanas konkursa finālā Rīgā baltinavieši iegūst 1.pakāpi

18 dienas atpakaļ
Sestdien, 27 aprīlī Rīgas Tehniskajā universitātē notika tradicionālās muzicēšanas konkurss “Klaberjakte 2019” fināls. Baltinavas Mūzikas un mākslas skolas kapela (vadītāja Liene Logina)ieguva 1.pakāpes diplomu.
Baltinavas mūzikas un mākslas skola

3.maijā koncerts "Deju diena Baltinavā"

1 mēnesis atpakaļ
2019.gada 3.maijā plkst.18:00 Baltinavas mūzikas un mākslas skola sadarbībā ar kultūras namu organizē starpnovadu deju koncertu "Deju diena Baltinavā". Piedalās deju kolektīvi no Baltinavas, Balviem, Viļakas, Rekavas.
Baltinavas mūzikas un mākslas skola
Skolas darbības pamatmērķi

1. Radīt apstākļus, lai veicinātu to vērtību un prasmju, kas nepieciešamas humānas, atklātas, demokrātiskas, sabiedrības radīšanai un uzturēšanai, lai nodrošinātu profesionālās ievirzes izglītības programmās noteikto mērķu sasniegšanu:

- izglītojamajiem radīt motivāciju mācīties un nodrošināt iespēju sagatavoties profesionālās vidējās izglītības ieguvei;

- sekmēt izglītojamā veidošanos par garīgi attīstītu, brīvu un radošu personību;

- veidot izglītojamā pozitīvu attieksmi pret līdzcilvēkiem;

2. Nodrošināt efektīvas un nepārtrauktas pārmaiņas, kas sekmētu Baltinavas Mūzikas un mākslas skolas darba rezultātu kvalitāti, izglītojamo un pedagogu radošo darbību un sadarbību visos līmeņos

3. Sekmēt Baltinavas Mūzikas un mākslas skolas, kā galvenās kultūrvides saglabātājas un veicinātājas apkārtējā sabiedrībā funkcijas.