RSS

Baltinavas mūzikas un mākslas skola

← Iepriekšējā Nākamā → 1 2 3 4 Pēdējā
Attēlotas 1-15 no 92
Jaunākās galerijas

Baltinavas Mūzikas un mākslas skolā skatāma audzēkņu darbu izstāde

3 mēneši atpakaļ
Baltinavas Mūzikas un mākslas skolā no 11.jūnija līdz 1.jūlijam skatāma plastiskās mākslas nodaļas audzēkņu darbu izstāde.
Baltinavas mūzikas un mākslas skola

Mūzikas un mākslas skola uzņem audzēkņus 2018./2019. mācību gadam

3 mēneši atpakaļ
Mūzikas un mākslas skola 5.,6. un 7.jūnijā plkst. 11.00 uzņem audzēkņus 2018./2019.mācību gadam
Baltinavas mūzikas un mākslas skola

Izlaidums Baltinavas Mūzikas un mākslas skolā

3 mēneši atpakaļ
27. maija pēcpusdienā Baltinavas Mūzikas un mākslas skolā 22. izlaiduma audzēkņi teica ardievas skolai.
Baltinavas mūzikas un mākslas skola
Skolas darbības pamatmērķi

1. Radīt apstākļus, lai veicinātu to vērtību un prasmju, kas nepieciešamas humānas, atklātas, demokrātiskas, sabiedrības radīšanai un uzturēšanai, lai nodrošinātu profesionālās ievirzes izglītības programmās noteikto mērķu sasniegšanu:

- izglītojamajiem radīt motivāciju mācīties un nodrošināt iespēju sagatavoties profesionālās vidējās izglītības ieguvei;

- sekmēt izglītojamā veidošanos par garīgi attīstītu, brīvu un radošu personību;

- veidot izglītojamā pozitīvu attieksmi pret līdzcilvēkiem;

2. Nodrošināt efektīvas un nepārtrauktas pārmaiņas, kas sekmētu Baltinavas Mūzikas un mākslas skolas darba rezultātu kvalitāti, izglītojamo un pedagogu radošo darbību un sadarbību visos līmeņos

3. Sekmēt Baltinavas Mūzikas un mākslas skolas, kā galvenās kultūrvides saglabātājas un veicinātājas apkārtējā sabiedrībā funkcijas.