RSS

Baltinavas mūzikas un mākslas skola

← Iepriekšējā Nākamā → 1 2 3 4 Pēdējā
Attēlotas 1-15 no 110
Jaunākās galerijas

Noslēgusies Valsts konkursa mākslā I kārta

7 dienas atpakaļ
Baltinavas Mūzikas un mākslas skolā noslēgusies Latvijas profesionālās mākslas un dizaina izglītības programmu Valsts konkursa I kārta. Skolas rīkotajā konkursa I kārtā piedalījās 42 audzēkņi.
Baltinavas mūzikas un mākslas skola

Baltinavas novada domē skatāma gleznu izstāde "Ziedi"

13 dienas atpakaļ
Baltinavas novada domes telpās, 2.stāvā Sēžu zālē skatāma Mūzikas un mākslas skolas audzēkņu gleznu izstāde "Ziedi". Nāciet baudīt pavasarīgu mākslu.
Baltinavas mūzikas un mākslas skola

Muzikālais uzvedums “ADATA” Baltinavā

26 dienas atpakaļ
20. februārī klausītājiem no Baltinavas, Viļakas, Kārsavas Mūzikas un mākslas skolas, kā arī citiem interesentiem bija iespēja klausīties J.Ivanova Rēzeknes mūzikas v-skolas audzēkņu un pedagogu izpildījumā Z.Liepiņa un A.Manfeldes muzikālo drāmu "Adata"
Baltinavas mūzikas un mākslas skola
Skolas darbības pamatmērķi

1. Radīt apstākļus, lai veicinātu to vērtību un prasmju, kas nepieciešamas humānas, atklātas, demokrātiskas, sabiedrības radīšanai un uzturēšanai, lai nodrošinātu profesionālās ievirzes izglītības programmās noteikto mērķu sasniegšanu:

- izglītojamajiem radīt motivāciju mācīties un nodrošināt iespēju sagatavoties profesionālās vidējās izglītības ieguvei;

- sekmēt izglītojamā veidošanos par garīgi attīstītu, brīvu un radošu personību;

- veidot izglītojamā pozitīvu attieksmi pret līdzcilvēkiem;

2. Nodrošināt efektīvas un nepārtrauktas pārmaiņas, kas sekmētu Baltinavas Mūzikas un mākslas skolas darba rezultātu kvalitāti, izglītojamo un pedagogu radošo darbību un sadarbību visos līmeņos

3. Sekmēt Baltinavas Mūzikas un mākslas skolas, kā galvenās kultūrvides saglabātājas un veicinātājas apkārtējā sabiedrībā funkcijas.