RSS

Baltinavas mūzikas un mākslas skola

← Iepriekšējā Nākamā → 1 2 3 4 Pēdējā
Attēlotas 1-15 no 102
Jaunākās galerijas

Gada nogales pasākumi Mūzikas un mākslas skolā

6 dienas atpakaļ
Jau tradicionāli Ziemassvētku laiks Baltinavas Mūzikas un mākslas skolā tika pavadīts, iepriecinot novada seniorus. Audzēkņi radošajās darbnīcās gatavoja suvenīrus, lai tos nogādātu vientuļajiem novada senioriem un sveiktu Ziemasssvētkos.
Baltinavas mūzikas un mākslas skola

19.decembrī Baltinavas KN Mūzikas un mākslas skolas audzēkņu koncerts

1 mēnesis atpakaļ
19.decembrī plkst.17.00 Baltinavas kultūras namā notiks Mūzikas un mākslas skolas audzēkņu koncerts "Ziemassvētku ieskaņai", kā arī vizuāli plastiskās mākslas audzēkņu radošo darbu skate.
Baltinavas mūzikas un mākslas skola

Ziemassvētku tubas Doma laukumā

1 mēnesis atpakaļ
8.decembrī Baltinavas Mūzikas un mākslas skolas eifonisti un tubisti mēroja ceļu uz Rīgu, kur jau ceturto reizi Doma laukumā notika kopīgs muzikāls priekšnesums koncerts “Ziemassvētku tubas”.
Baltinavas mūzikas un mākslas skola
Skolas darbības pamatmērķi

1. Radīt apstākļus, lai veicinātu to vērtību un prasmju, kas nepieciešamas humānas, atklātas, demokrātiskas, sabiedrības radīšanai un uzturēšanai, lai nodrošinātu profesionālās ievirzes izglītības programmās noteikto mērķu sasniegšanu:

- izglītojamajiem radīt motivāciju mācīties un nodrošināt iespēju sagatavoties profesionālās vidējās izglītības ieguvei;

- sekmēt izglītojamā veidošanos par garīgi attīstītu, brīvu un radošu personību;

- veidot izglītojamā pozitīvu attieksmi pret līdzcilvēkiem;

2. Nodrošināt efektīvas un nepārtrauktas pārmaiņas, kas sekmētu Baltinavas Mūzikas un mākslas skolas darba rezultātu kvalitāti, izglītojamo un pedagogu radošo darbību un sadarbību visos līmeņos

3. Sekmēt Baltinavas Mūzikas un mākslas skolas, kā galvenās kultūrvides saglabātājas un veicinātājas apkārtējā sabiedrībā funkcijas.