RSS

Baltinavas mūzikas un mākslas skola

← Iepriekšējā Nākamā → 1 2 3 4 Pēdējā
Attēlotas 1-15 no 89
Jaunākās galerijas

Mūzikas un mākslas skolas audzēkņi piedalās Mūsdienu deju festivālā

12 dienas atpakaļ
5.maijā Baltinavas Mūzikas un mākslas skolas 2.klases un Mūsdienu deju pulciņa audzēkņi devās uz Kolberģis Tautas namu, lai piedalītos sadraudzības koncertā.
Baltinavas mūzikas un mākslas skola

Keramikas darbnīca Mūzikas un mākslas skolā

12 dienas atpakaļ
Šogad Baltinavas Mūzikas un mākslas skolā Mākslas dienu 2018 un Latgales podnieku dienu ietvaros notika Keramikas radošā darbnīca.
Baltinavas mūzikas un mākslas skola

Valsts konkursā mākslā 2.vieta

19 dienas atpakaļ
Baltinavas Mūzikas un mākslas skolas audzēknis Rihards Kokorevičs Valsts konkursa finālā jaunākajā grupā iegūst 2. vietu.
Baltinavas mūzikas un mākslas skola
Skolas darbības pamatmērķi

1. Radīt apstākļus, lai veicinātu to vērtību un prasmju, kas nepieciešamas humānas, atklātas, demokrātiskas, sabiedrības radīšanai un uzturēšanai, lai nodrošinātu profesionālās ievirzes izglītības programmās noteikto mērķu sasniegšanu:

- izglītojamajiem radīt motivāciju mācīties un nodrošināt iespēju sagatavoties profesionālās vidējās izglītības ieguvei;

- sekmēt izglītojamā veidošanos par garīgi attīstītu, brīvu un radošu personību;

- veidot izglītojamā pozitīvu attieksmi pret līdzcilvēkiem;

2. Nodrošināt efektīvas un nepārtrauktas pārmaiņas, kas sekmētu Baltinavas Mūzikas un mākslas skolas darba rezultātu kvalitāti, izglītojamo un pedagogu radošo darbību un sadarbību visos līmeņos

3. Sekmēt Baltinavas Mūzikas un mākslas skolas, kā galvenās kultūrvides saglabātājas un veicinātājas apkārtējā sabiedrībā funkcijas.