RSS

Baltinavas mūzikas un mākslas skola

← Iepriekšējā Nākamā → 1 2 3 4 Pēdējā
Attēlotas 1-15 no 96
Jaunākās galerijas

Svētku pasākums 14.novembrī Baltinavas Mūzikas un mākslas skolā

2 dienas atpakaļ
14.novembrī plkst.17.00 BMMS notiks svētku koncerts, veltīts Latvijas 100.gadadienai "Sveicam Tevi, Latvija!"
Baltinavas mūzikas un mākslas skola

Mūzikas un mākslas skolas audzēkņi piedalās starptautiskā konkursā

12 dienas atpakaļ
Noslēdzies Gulbenes Mākslas skolas rīkotais Starptautiskais vizuālās mākslas konkurss “Tu esi PUTNS. IRBĪTE”, kuru iedvesmoja leģendārais mākslinieks Voldemārs Irbe (1893-1944), tautā saukts par Baskāji Irbīti.
Baltinavas mūzikas un mākslas skola

Sveicam Skolotāju dienā!

1 mēnesis atpakaļ
Baltinavas Mūzikas un mākslas skolas audzēkņi sveic Skolotāju dienā savus skolotājus!
Baltinavas mūzikas un mākslas skola
Skolas darbības pamatmērķi

1. Radīt apstākļus, lai veicinātu to vērtību un prasmju, kas nepieciešamas humānas, atklātas, demokrātiskas, sabiedrības radīšanai un uzturēšanai, lai nodrošinātu profesionālās ievirzes izglītības programmās noteikto mērķu sasniegšanu:

- izglītojamajiem radīt motivāciju mācīties un nodrošināt iespēju sagatavoties profesionālās vidējās izglītības ieguvei;

- sekmēt izglītojamā veidošanos par garīgi attīstītu, brīvu un radošu personību;

- veidot izglītojamā pozitīvu attieksmi pret līdzcilvēkiem;

2. Nodrošināt efektīvas un nepārtrauktas pārmaiņas, kas sekmētu Baltinavas Mūzikas un mākslas skolas darba rezultātu kvalitāti, izglītojamo un pedagogu radošo darbību un sadarbību visos līmeņos

3. Sekmēt Baltinavas Mūzikas un mākslas skolas, kā galvenās kultūrvides saglabātājas un veicinātājas apkārtējā sabiedrībā funkcijas.