„Lielajā Talkā” sakopjam muižas parku

„Lielajā Talkā” sakopjam muižas parku

25. aprīlī akcijas „Lielā Talka" ietvaros, aktīvie baltinavieši vienojās kopīgā darbā, lai sakoptu veco muižas parku (Ontana un Annes parku).

Kamēr vīri zāģēja nogāzušos kokus, sievas lasīja sakritušos zarus.Kristīgās internātpamatskolas skolēni un skolotājas rūpējās par pērno lapu sagrābšanu, savukārt Jāzeps Jermacāns līdzināja zemes virskārtu.

Tika salasīti arī pāris maisi ar atkritumiem. Čakli darbojās arī mazākie talcinieki- mazais Gustavs centās palīdzēt mammai, arī Gustava brālis Kristaps ar lielu entuziasmu un azartu palīdzēja gan mammai Dacei, gan lūkoja palīdzēt pārējiem. Pati mazākā talkotāja- Annija- gulēja ratiņos un baudīja silto pavasara saulīti, kamēr ģimene rosīgi darbojās.

Cītīgi pastrādājuši, talcinieki iestiprinājās ar gardu un sātīgu talkas zupu un līdzpaņemtajiem piknika gardumiem. Par čaklu darbu katrsmtalcinieks saņēma īpašu piemiņas medaļu. Liels paldies par gardo zupu jāteic Tatjanai Leicānei!

Paldies visiem cītīgajiem talciniekiem par entuziasmu un nesavtīgu darbu apkārtējās vides sakopšanā!

Apskatīt galeriju: Lielā talka 2015