Lūgums ziedot!

Lūgums ziedot!

Pliešovas kapu un teritorijas sakopšanai 2014. gadā tika uzsākta ziedojumu vākšana zāles pļāvēja iegādei. Ar šīs kapsētas piederīgo tuvinieku atbalstu tika savākta puse no nepieciešamās summas. Esmu ļoti pateicīgs par Jūsu atbalstu!

Ceru, ka šogad mēs visi kopā savāksim nepieciešamo summu!

Lūgums, ziedot pļāvēja iegādei, ieskaitot kontā:
Pliešovas Kapu zāles pļāvēja iegāde

LV05UNLA0050022254307 (SEB)

Astērijs Keišs

vai nodot personīgi. Tālrunis: 29250476

Ar cieņu, kapu vecākais
Astērijs Keišs