Baltinavas Mūzikas un mākslas skola

Jaunākās galerijas

Ceļojums uz multfilmu un pasaku zemi

1 mēnesis atpakaļ
Janvāra otrajā nedēļā Baltinavas Mūzikas un mākslas skolā daudziem izbrīnu radīja izlīmētie paziņojumi par atrasto kurpīti. Princis ļoti vēlējās atkal sastapt kurpītes īpašnieci!
Baltinavas mūzikas un mākslas skola

Valsts konkurss stīgu instrumentu spēlē

1 mēnesis atpakaļ
Gada nogalē Baltinavas Mūzikas skolā notika Vijoļspēles konkursa 1. kārta, kurā piedalījās visi profesionālās ievirzes izglītības programmas “Vijoļspēle” audzēkņi.
Baltinavas mūzikas un mākslas skola

Karnevāls Mūzikas un mākslas skolā

2 mēneši atpakaļ
17.01. plkst. 17:00 karnevāls "Multfilmu un pasaku varoņi".
Baltinavas mūzikas un mākslas skola
Skolas darbības pamatmērķi

1. Radīt apstākļus, lai veicinātu to vērtību un prasmju, kas nepieciešamas humānas, atklātas, demokrātiskas, sabiedrības radīšanai un uzturēšanai, lai nodrošinātu profesionālās ievirzes izglītības programmās noteikto mērķu sasniegšanu:

- izglītojamajiem radīt motivāciju mācīties un nodrošināt iespēju sagatavoties profesionālās vidējās izglītības ieguvei;

- sekmēt izglītojamā veidošanos par garīgi attīstītu, brīvu un radošu personību;

- veidot izglītojamā pozitīvu attieksmi pret līdzcilvēkiem;

2. Nodrošināt efektīvas un nepārtrauktas pārmaiņas, kas sekmētu Baltinavas Mūzikas un mākslas skolas darba rezultātu kvalitāti, izglītojamo un pedagogu radošo darbību un sadarbību visos līmeņos

3. Sekmēt Baltinavas Mūzikas un mākslas skolas, kā galvenās kultūrvides saglabātājas un veicinātājas apkārtējā sabiedrībā funkcijas.