Baltinavas Mūzikas un mākslas skola

Jaunākās galerijas

Vecāku kopsapulce Mūzikas un mākslas skolā 12.septembrī

1 mēnesis atpakaļ
Baltinavas Mūzikas un mākslas skolas audzēkņu vecāku kopsapulce notiks 2019. gada 12. septembrī pulksten 17:00 kamerzālē. Skolas aktualitātes, normatīvie akti, citi mācību un audzināšanas jautājumi.
Baltinavas mūzikas un mākslas skola

Zinību diena Mūzikas un mākslas skolā 2.septembrī plkst.17:00

1 mēnesis atpakaļ
Mūzikas un mākslas skola aicina audzēkņus, vecākus un pedagogus uz Zinību dienu 2.septembrī plkst.17:00!
Baltinavas mūzikas un mākslas skola

Baltinavas Mūzikas un mākslas skola uzņem audzēkņus

1 mēnesis atpakaļ
Baltinavas Mūzikas un mākslas skola uzsāk audzēkņu uzņemšanu jaunajam 2019./2020.mācību gadam.
Baltinavas mūzikas un mākslas skola
Skolas darbības pamatmērķi

1. Radīt apstākļus, lai veicinātu to vērtību un prasmju, kas nepieciešamas humānas, atklātas, demokrātiskas, sabiedrības radīšanai un uzturēšanai, lai nodrošinātu profesionālās ievirzes izglītības programmās noteikto mērķu sasniegšanu:

- izglītojamajiem radīt motivāciju mācīties un nodrošināt iespēju sagatavoties profesionālās vidējās izglītības ieguvei;

- sekmēt izglītojamā veidošanos par garīgi attīstītu, brīvu un radošu personību;

- veidot izglītojamā pozitīvu attieksmi pret līdzcilvēkiem;

2. Nodrošināt efektīvas un nepārtrauktas pārmaiņas, kas sekmētu Baltinavas Mūzikas un mākslas skolas darba rezultātu kvalitāti, izglītojamo un pedagogu radošo darbību un sadarbību visos līmeņos

3. Sekmēt Baltinavas Mūzikas un mākslas skolas, kā galvenās kultūrvides saglabātājas un veicinātājas apkārtējā sabiedrībā funkcijas.