«Zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumu izstrāde Baltinavas novada ezeriem»

Baltinavas novada pašvaldība ir realizējusi Zivju Fonda projektu «Zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumu izstrāde Baltinavas novada ezeriem». Projekta ietvaros Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts “BIOR” 2018.gada vasarā ir veicis kontrolzveju Svētaunes un Obeļovas ezeros, un sagatavojis katra ezera zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumus.


Obeļovas ezera zivsaimniecības ekspluatācijas noteikumi


Svētaunes ezera zivsaimniecības ekspluatācijas noteikumi

Datums: