Grāmatas "Latgales sirdspuksti" atklāšana Viļakā — vertikāla