Starpnovadu mazpulku rudens ražas skate — komentētās, vertikāla