Starpnovadu mazpulku rudens ražas skate — uzņemšanas datums, vertikāla