Starpnovadu mazpulku rudens ražas skate — uzņemšanas datums, ilustrācijas, vertikāla