Skolēnu padome 2016. gada septembris — reitings, horizontāla