Vizuāli plastiskās mākslas darbnīca — uzņemšanas datums, vertikāla

Vizuāli plastiskās mākslas darbnīca