Vizuāli plastiskās mākslas darbnīca — uzņemšanas datums, kvadrātaina

Vizuāli plastiskās mākslas darbnīca