Vizuāli plastiskās mākslas darbnīca — uzņemšanas datums, foto

Vizuāli plastiskās mākslas darbnīca