Vizuāli plastiskās mākslas darbnīca — uzņemšanas datums, ilustrācijas

Vizuāli plastiskās mākslas darbnīca