Baltinavas vidusskolas 2. klases ekskursija uz „Saipetniekiem, 2014 — vertikāla

Baltinavas vidusskolas 2. klases ekskursija uz „Saipetniekiem, 2014