Lāčplēša diena Baltinavā, 2014 — komentētās, foto

Lāčplēša diena Baltinavā, 2014