Lāčplēša diena Baltinavā, 2014 — ilustrācijas, vertikāla

Lāčplēša diena Baltinavā, 2014