Lāčplēša diena Baltinavā, 2014 — vektori

Lāčplēša diena Baltinavā, 2014