Dabas draugu pēcpusdiena Baltinavas vidusskolā, 2015 — komentētās, foto, vertikāla

Dabas draugu pēcpusdiena Baltinavas vidusskolā, 2015