Dabas draugu pēcpusdiena Baltinavas vidusskolā, 2015 — uzņemšanas datums, foto

Dabas draugu pēcpusdiena Baltinavas vidusskolā, 2015