Dabas draugu pēcpusdiena Baltinavas vidusskolā, 2015 — uzņemšanas datums, ilustrācijas

Dabas draugu pēcpusdiena Baltinavas vidusskolā, 2015