Dabas draugu pēcpusdiena Baltinavas vidusskolā, 2015 — ilustrācijas

Dabas draugu pēcpusdiena Baltinavas vidusskolā, 2015