Mazpulku biedru konference „Augsim Latvijai, 2015 — komentētās, vektori, vertikāla

Mazpulku biedru konference „Augsim Latvijai, 2015