Mazpulku biedru konference „Augsim Latvijai, 2015 — uzņemšanas datums, ilustrācijas

Mazpulku biedru konference „Augsim Latvijai, 2015