RSS

Baltinavas MMS

← Iepriekšējā Nākamā → 1 2 3
Attēlotas 1-15 no 31
Jaunākās galerijas

Skaisti izskanējis Mūzikas un mākslas skolas izlaidums

1 mēnesis atpakaļ
Skaisti izskanējis Baltinavas Mūzikas un mākslas skolas izlaidums. Šogad skolu absolvēja 16 jaunieši. Apsveikuma vārdus izlaidumā teica direktore Marija Bukša, Baltinavas novada domes priekšsēdētājas vietniece Inese Siliņa un vecāki.
Baltinavas mūzikas un mākslas skola

Izstādes Baltinavas mūzikas un mākslas skolā

2 mēneši atpakaļ
No 2019.gada 9.jūnija Baltinavas Mūzikas un mākslas skolā skatāmas izstādes - 2018./2019.mācību gada absolventu noslēguma darbu izstāde, kā arī mākslinieces Lības Ločmeles radošo darbu izstāde.
Baltinavas mūzikas un mākslas skola

31.maijā Baltinavas Mūzikas un mākslas skolā izlaidums

2 mēneši atpakaļ
31.maijā plkst.18.00 Baltinavas Kultūras namā notiks Baltinavas Mūzikas un mākslas skolas izlaiduma svinības. Laipni aicināti visi, kuri vēlas sveikt absolventus!
Baltinavas mūzikas un mākslas skola
Skolas darbības pamatmērķi

1. Radīt apstākļus, lai veicinātu to vērtību un prasmju, kas nepieciešamas humānas, atklātas, demokrātiskas, sabiedrības radīšanai un uzturēšanai, lai nodrošinātu profesionālās ievirzes izglītības programmās noteikto mērķu sasniegšanu:

- izglītojamajiem radīt motivāciju mācīties un nodrošināt iespēju sagatavoties profesionālās vidējās izglītības ieguvei;

- sekmēt izglītojamā veidošanos par garīgi attīstītu, brīvu un radošu personību;

- veidot izglītojamā pozitīvu attieksmi pret līdzcilvēkiem;

2. Nodrošināt efektīvas un nepārtrauktas pārmaiņas, kas sekmētu Baltinavas Mūzikas un mākslas skolas darba rezultātu kvalitāti, izglītojamo un pedagogu radošo darbību un sadarbību visos līmeņos

3. Sekmēt Baltinavas Mūzikas un mākslas skolas, kā galvenās kultūrvides saglabātājas un veicinātājas apkārtējā sabiedrībā funkcijas.