RSS

Baltinavas MMS

← Iepriekšējā Nākamā → 1 2 3
Attēlotas 1-15 no 45
Jaunākās galerijas

Baltinavas Mūzikas un mākslas skolas aktualitātes

Informācija Baltinavas Mūzikas un makslas skolas audzēkņu vecākiem.

Karnevāls Mūzikas un mākslas skolā

29. janvārī plkst 18.00 Baltinavas Mūzikas un mākslas skolā notika gadskārtējais tematiskais karnevāls “Pasaules tautas un kultūras”. Karnevāla vadītājs bija ieradies no Arābu Emirātiem kopā ar savu pavadoni no Indijas.

Mūzikas un mākslas skolā VECĀKU KOPSAPULCE 3.februārī

​Pirmdien, 3. februārī pulksten 18:00 Baltinavas Mūzikas un mākslas skolā vecāku kopsapulce. Pēc sapulces plkst.19:00 varēs noskatīties filmu "Oļegs".
Skolas darbības pamatmērķi

1. Radīt apstākļus, lai veicinātu to vērtību un prasmju, kas nepieciešamas humānas, atklātas, demokrātiskas, sabiedrības radīšanai un uzturēšanai, lai nodrošinātu profesionālās ievirzes izglītības programmās noteikto mērķu sasniegšanu:

- izglītojamajiem radīt motivāciju mācīties un nodrošināt iespēju sagatavoties profesionālās vidējās izglītības ieguvei;

- sekmēt izglītojamā veidošanos par garīgi attīstītu, brīvu un radošu personību;

- veidot izglītojamā pozitīvu attieksmi pret līdzcilvēkiem;

2. Nodrošināt efektīvas un nepārtrauktas pārmaiņas, kas sekmētu Baltinavas Mūzikas un mākslas skolas darba rezultātu kvalitāti, izglītojamo un pedagogu radošo darbību un sadarbību visos līmeņos

3. Sekmēt Baltinavas Mūzikas un mākslas skolas, kā galvenās kultūrvides saglabātājas un veicinātājas apkārtējā sabiedrībā funkcijas.