Norādes zīmju izgatavošana un uzstādīšana Baltinavas novadā

Publicēts:
03.05.2013

Līguma izpildītājs: SIA Troja, reģ. Nr.40003093873,
adrese: Bauskas iela 143, Rīga, LV1004, piedāvātā līgumcena 7835,64 Ls (bez PVN).
Iepirkuma līguma Nr. 5-33/163.
Ziņas par pasūtītāju:


Pasūtītājs

Baltinavas novada dome

Reģ.numurs:

90009115590
Ziņas par iepirkumu:


Iepirkuma nosaukums:

NORĀDES ZĪMJU IZGATAVOŠANA UN UZSTĀDĪŠANA BALTINAVAS NOVADĀ


Papildus informācija:


ID Nr. BKSIPskola 2012/4. CPV kods 09100000-0. Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.1.pantu.

Piegādes termiņš 6 mēnešu laikā no līguma noslēgšanas brīža

DOKUMENTĀCIJU IESNIEGT: Baltinavas novada domes kancelejā līdz 2013.gada 17.maijam plkst. 10.00 (nolikumu un tehnisko specifikāciju skatīt pielikumā), aizlīmētā aploksnē ar norādi „Norādes zīmju izgatavošana un uzstādīšana Baltinavas novadā" ID Nr. BND 2013/01

APLOKŠŅU ATVĒRŠANA: Kārsavas iela 16, Baltinava, Baltinavas novads, Sēžu zāle(2.stāvs) 2013.gada 17.maijā plkst. 10.00

INRORMATĪVAIS PAZĪŅOJUMS: Publicēts IUB mājas lapā 2013.gada 03.maijā

INRORMATĪVAIS PAZĪŅOJUMS: Publicēts IUB mājas lapā 2012.gada 21.decembris


E-pasts: planosana@baltinava.lv

Piegādes adrese:

Kārsavas iela 16, Baltinava, Baltinavas novads, LV-4594

Līgumcena (Ls):

10 000,00 – 119 999,99

Publicēts:

03.05.2013

Pieteikties līdz:

17.05.2013
Kontaktinformācija:


Kontakpersona(s):

Henrihs Logins-Slišāns (iepirkuma priekšmets)
Sarmīte Tabore (iepirkuma procedūra)

Amats:


E-pasts:

baltinava@balvi.gov.lv

Tel. nr.:

64563581

Fakss:

64522028

Adrese:

Kārsavas iela 16, Baltinava, Baltinavas novads, LV-4594