OGLEKĻA DIOKSĪDA EMISIJU SAMAZINĀŠANA, UZLABOJOT BALTINAVAS VIDUSSKOLAS ĒKAS ENERGOEFEKTIVITĀTI

Publicēts:
15.01.2014

Līguma izpildītājs:
AS "Siguldas Būvmeistars, reģ. Nr. 40003047821, adrese: Gāles iela 27, Sigulda, Siguldas novads, LV - 2150, līgumcenā: 270 174,84 €.
Līguma Nr.70-03/2014 no 2014.gada 25.marta.
Ziņas par pasūtītāju:


Pasūtītājs

Baltinavas novada dome

Reģ.numurs:

90009115590
Ziņas par iepirkumu:


Iepirkuma nosaukums:

OGLEKĻA DIOKSĪDA EMISIJU SAMAZINĀŠANA, UZLABOJOT BALTINAVAS VIDUSSKOLAS ĒKAS ENERGOEFEKTIVITĀTI


Papildus informācija:


ID Nr. BND2014/01. CPV kods 45000000-7.

1. Nolikums

2. Tehniskā specifikācija

3. Darba apjomi [ Gaisa rekuperācijas sistēmas izbūve ] [ Vidusskolas vienkāršotā renovācija ]

4. Saistošā dokumentācija

4.1. Tehniskā daļa

4.2. Baltinavas vidusskolas energoaudits

4.3. Izziņa no būvvaldes

4.4. Ēkas fasādes vienkāršotās renovācijas apliecinājuma karte

4.4. Objekta apskates sanāksmes protokols

5. Jautājumi un atbildes

Piegādes adrese:

Kārsavas iela 16, Baltinava, Baltinavas novads, LV-4594

Līgumcena (€):


Publicēts:

15.01.2014

Pieteikties līdz:

18.02.2014
Kontaktinformācija:


Kontakpersona(s):

Imants Slišāns

Amats:

Baltinavas vidusskolas direktors

E-pasts:

baltinava-vsk@inbox.lv

Tel. nr.:

26522144

Fakss:

64522028

Adrese:

Kārsavas iela 16, Baltinava, Baltinavas novads, LV-4594