„Izglītojošs seminārs – meistarklase par veselīgu uzturu” ESF projekta „Dzīvo aktīvs Baltinavā!” (Nr. 9.2.4.2/16/I/045) ietvaros tirgus cenu aptauja Nr. 1/2018

Publicēts:
23.01.2018
Pasūtījuma izpildītājs:

Ziņas par tirgus cenas aptauju

PasūtītājsBaltinavas novada dome
Reģ. numurs90009115590


Tirgus cenas aptaujas nosaukums„Izglītojošs seminārs – meistarklase par veselīgu uzturu”
ESF projekta „Dzīvo aktīvs Baltinavā!” (Nr. 9.2.4.2/16/I/045) ietvaros tirgus cenu aptauja Nr. 1/2018
Piegādes adrese:Kārsavas iela 16, Baltinava, Baltinavas novads, LV-4594
Līgumcena (€):n/a
Publicēts:23.01.2018.
Piedāvājumi jāiesniedz:līdz 07.02.2018. plkst.14:00


Kontaktinformācija:

Kontaktpersona:Dace Ločmele
E-pasts:iepirkumi.baltinava@inbox.lv
Telefons:Dace Ločmele 26304449
Fakss:64522028
Adrese:Kārsavas iela 16, Baltinava, Baltinavas novads, LV-4594
Pieteikties līdz:
07.02.2018
Papildus info: