„Nekustamo īpašumu vērtēšana Baltinavas novada pašvaldības vajadzībām” Nr. 5/2018

Publicēts:
29.01.2018.
Pasūtījuma izpildītājs:

Ziņas par tirgus cenas izpēti:

PasūtītājsBaltinavas novada dome
Reģ. numurs90009115590


Tirgus cenas aptaujas nosaukums„Nekustamo īpašumu vērtēšana Baltinavas novada pašvaldības vajadzībām”
Nr. 5/2018
Piegādes adrese:Kārsavas iela 16, Baltinava, Baltinavas novads, LV-4594
Līgumcena (€):n/a
Publicēts:29.01.2018.
Piedāvājumi jāiesniedz:līdz 12.02.2018. plkst.10:00


Kontaktinformācija:

Kontaktpersona:Dace Ločmele
Jānis Bubnovs
E-pasts:iepirkumi.baltinava@inbox.lv
izpildd@baltinava.lv
Telefons:Dace Ločmele 26304449
Jānis Bubnovs 28341228
Fakss:64522028
Adrese:Kārsavas iela 16, Baltinava, Baltinavas novads, LV-4594
Pieteikties līdz:
12.02.2018
Papildus info: