„Izglītojoši pasākumi par sirds un asinsvadu saslimšanām un to mazināšanu” ESF projekta „Dzīvo aktīvs Baltinavā!” (Nr. 9.2.4.2/16/I/045) ietvaros tirgus cenu aptauja Nr. 7/2018

Publicēts:
26.02.2018.
Pasūtījuma izpildītājs:

Ziņas par tirgus cenas aptauju:

PasūtītājsBaltinavas novada dome
Reģ. numurs90009115590
Tirgus cenas aptaujas nosaukums„Izglītojoši pasākumi par sirds un asinsvadu saslimšanām un to mazināšanu”
ESF projekta „Dzīvo aktīvs Baltinavā!” (Nr. 9.2.4.2/16/I/045) ietvaros tirgus cenu aptauja Nr. 7/2018
Piegādes adrese:Kārsavas iela 16, Baltinava, Baltinavas novads, LV-4594
Līgumcena (€):n/a
Publicēts:26.02.2018.
Piedāvājumi jāiesniedz:līdz 13.03.2018. plkst.14:00

Kontaktinformācija:

Kontaktpersona:Dace Ločmele
E-pasts:iepirkumi.baltinava@inbox.lv
Telefons:Dace Ločmele 26304449
Fakss:64522028
Adrese:Kārsavas iela 16, Baltinava, Baltinavas novads, LV-4594
Pieteikties līdz:
13.03.2018.
Papildus info: