„Brieksīnes kapličas atjaunošana” ID Nr. BND 2018/4, CPV kods 45453000-7

Publicēts:
05.03.2018.
Pasūtījuma izpildītājs:

Ziņas par iepirkumu:

PasūtītājsBaltinavas novada dome
Reģ. numurs90009115590
Iepirkuma nosaukums„Brieksīnes kapličas atjaunošana”
ID Nr. BND 2018/4, CPV kods 45453000-7
Papildus info:Saskaņā ar PIL 9.pantu
Piegādes adrese:Kārsavas iela 16, Baltinava, Baltinavas novads, LV-4594
Līgumcena (€):10 000,00 – 41 999,99
Publicēts:05.03.2018.
Piedāvājumi jāiesniedz:līdz 19.03.2018. plkst.10:30

Kontaktinformācija:

Kontaktpersona:Dace Ločmele – nolikuma teksts
Gatis Siliņš – iepirkuma priekšmets
E-pasts:iepirkumi.baltinava@inbox.lv
Telefons:Dace Ločmele 26304449
Gatis Siliņš 64563581
Fakss:64516077
Adrese:Kārsavas iela 16, Baltinava, Baltinavas novads, LV-4594

(papildināts 07.03.2018.)


1.jautājums. Ja iepirkuma objekts ”Brieksīnes kapliča”, Brieksīnes kapos, Baltinavas novadā, ir vietējās nozīmes arhitektūras piemineklis ar valsts aizsardzības Nr. 2828, un šādā objektā tiek veikti būvdarbi, vai šādā gadījumā atbildīgajam darbu vadītājam nevajadzētu būt ar atbilstošu restaurācijas sertifikātu restaurācijas darbu vadīšanā un kāpēc šāds nosacījums nav izvirzīts iepirkuma nolikumā būvdarbu vadītāja kvalifikācijai?


Atbilde: Tā kā atjaunošanas darbi tiek veikti ēkai, kura ir vietējās nozīmes arhitektūras piemineklis, atbildīgajam darbu vadītājam ir jābūt ar atbilstošu restaurācijas sertifikātu restaurācijas darbu vadīšanā. Par speciālistam piešķirtajiem sertifikātiem pasūtītājs pārliecinās Būvniecības informācijas sistēmas mājaslapā internetā https://bis.gov.lv/bisp/ pieejamajā Būvspeciālistu reģistrā.


Tiek papildināts nolikuma 9.5. punkts ar nosacījumu “Atbildīgajam darbu vadītājam jābūt ar atbilstošu restaurācijas sertifikātu restaurācijas darbu vadīšanā. Par speciālistam piešķirtajiem sertifikātiem pasūtītājs pārliecinās Būvniecības informācijas sistēmas mājaslapā internetā https://bis.gov.lv/bisp/ pieejamajā Būvspeciālistu reģistrā.”

Pieteikties līdz:
19.03.2018.
Papildus info:
Papildus info:
Papildus info:
Papildus info:
07-ar-1-1.pdf 149 Kb
Papildus info:
Papildus info:
Papildus info: