„Supenkas upes gultnes attīrīšana no kritušajiem kokiem un sanesumiem” Nr. 8/2018

Publicēts:
05.03.2018.
Pasūtījuma izpildītājs:

Ziņas par tirgus cenas aptauju:

PasūtītājsBaltinavas novada dome
Reģ. numurs90009115590
Tirgus cenas aptaujas nosaukums„Supenkas upes gultnes attīrīšana no kritušajiem kokiem un sanesumiem”
Nr. 8/2018
Piegādes adrese:Kārsavas iela 16, Baltinava, Baltinavas novads, LV-4594
Līgumcena (€):n/a
Publicēts:05.03.2018.
Piedāvājumi jāiesniedz:līdz 12.03.2018. plkst.10:30

Kontaktinformācija:

Kontaktpersona:Jānis Bubnovs
E-pasts:izpildd@baltinava.lv
Telefons:28341228
Fakss:64522028
Adrese:Kārsavas iela 16, Baltinava, Baltinavas novads, LV-4594

Foto: https://failiem.lv/u/3f36ysxz#_

Pieteikties līdz:
12.03.2018.
Papildus info: