MALKAS PIEGĀDE BALTINAVAS NOVADA PAŠVALDĪBAI

Publicēts:
16.01.2014

Līguma izpildītājs: A/s "Ludzas mežrūpniecības saimniecība", reģ. Nr. 400030008025, adrese: "Lejas Ančupāni", Verēmu pag., Rēzeknes novads, LV-4604, līgumcena 22365 €, līguma Nr.47-02/2014 no 2014.gada 17.februāra.
Ziņas par pasūtītāju:


Pasūtītājs

Baltinavas novada dome

Reģ.numurs:

90009115590
Ziņas par iepirkumu:


Iepirkuma nosaukums:

MALKAS PIEGĀDE BALTINAVAS NOVADA PAŠVALDĪBAI


Papildus informācija:


ID Nr. BND 2014/02. CPV kods 03413000-8. Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.2 pantu.

Līguma izpildes laiks: no līguma noslēgšanas brīža līdz 1.jūnijam 2014.gada

DOKUMENTĀCIJU IESNIEGT: Baltinavas novada domes kancelejā līdz 2014.gada 28.janvārim plkst. 10.00 (nolikumu un tehnisko specifikāciju skatīt pielikumā), aizlīmētā aploksnē ar norādi Malkas piegāde Baltinavas pašvaldībai.

APLOKŠŅU ATVĒRŠANA: Kārsavas iela 16, Baltinava, Baltinavas novads, Sēžu zāle(2.stāvs) 2014.gada 28.janvāris plkst. 10.00

INRORMATĪVAIS PAZĪŅOJUMS: Publicēts IUB mājas lapā 2014.gada 16..janvārī

Piegādes adrese:

Kārsavas iela 16, Baltinava, Baltinavas novads, LV-4594

Līgumcena (€):

4 000,00 – 41 999,99

Publicēts:

16.01.2014

Pieteikties līdz:

28.01.2014
Kontaktinformācija:


Kontakpersona(s):

Henrihs Logins-Slišāns

Amats:

Izpilddirektors

E-pasts:

izpildd@baltinava.lv

Tel. nr.:

29191320

Fakss:

64522028

Adrese:

Kārsavas iela 16, Baltinava, Baltinavas novads, LV-4594