TIRGUS CENU APTAUJA “KANCELEJAS PREČU IEGĀDE BALTINAVAS NOVADA PAŠVALDĪBAS VAJADZĪBĀM”

Publicēts:
29.01.2014

Līguma izpildītājs:
Ziņas par pasūtītāju:


Pasūtītājs

Baltinavas novada dome

Reģ.numurs:

90009115590
Ziņas par iepirkumu:


Iepirkuma nosaukums:

TIRGUS CENU APTAUJA "KANCELEJAS PREČU IEGĀDE BALTINAVAS NOVADA PAŠVALDĪBAS VAJADZĪBĀM"


Papildus informācija:


Tirgus cenu aptauja

Līguma izpildes termiņš no līguma noslēgšanas brīža līdz 2014.gada 31.decembrim.

DOKUMENTĀCIJU IESNIEGT: Baltinavas novada domes kancelejā līdz 2014.gada 14.februārim plkst.10.00, vai elektroniski uz e-pastu: planosana@baltinava.lv, vai pa pastu aderse: Kārsavas iela 16, Baltinava, Baltinavas novads, LV-4594 /iesniegt tehnisko specifikāciju/darba uzdevumu pretendenta piedāvāto līgumcenu ar PVN un bez PVN euro, atbilstoši pievienotajai tabulai.

Piegādes adrese:

Kārsavas iela 16, Baltinava, Baltinavas novads, LV-4594

Līgumcena (€):

līdz 4 000

Publicēts:

29.01.2014

Pieteikties līdz:

14.02.2014
Kontaktinformācija:


Kontakpersona(s):

Henrihs Logins-Slišāns

Amats:

Izpilddirektors

E-pasts:

izpildd@baltinava.lv

Tel. nr.:

29191320

Fakss:

64522028

Adrese:

Kārsavas iela 16, Baltinava, Baltinavas novads, LV-4594