Elektroenerģijas iegāde Baltinavas novada pašvaldības vajadzībām ID Nr. BND 2018/11 CPV kods 09310000-5 (elektrība)

Publicēts:
17.10.2018

Pasūtītājs

PasūtītājsBaltinavas novada dome
Reģ.
numurs
90009115590

Iepirkums

Iepirkuma
nosaukums
Elektroenerģijas iegāde Baltinavas novada pašvaldības vajadzībām
ID Nr. BND 2018/11

CPV kods 09310000-5 (elektrība)
Iepirkums saskaņā ar PIL 9.pantu
Papildus
info
Izsludināts Elektronisko iepirkumu sistēmā www.eis.gov.lv.
Visi iepirkuma dokumenti pieejami
šeit
Līgumcena (€)10 000,00 – 13 000,00 euro
Publicēts17.10.2018.
Piedāvājumus
iesniegt līdz
05.11.2018.(plkst.10:00)
https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/14115
Piedāvājumu
atvēršana
05.11.2018. (plkst.10:30) Kārsavas iela 16, Baltinava, 2. stāva sēžu zāle
Ieinteresētais piegādātājs Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā šā konkursa sadaļā
var reģistrēties kā Nolikuma saņēmējs, ja tas ir reģistrēts Elektronisko iepirkumu sistēmā kā piegādātājs.

Informāciju par to, kā ieinteresētais piegādātājs var reģistrēties par Nolikuma saņēmēju skatīt
Informācija Nolikuma saņēmējam

Kontaktinformācija

Kontaktpersona:Dace Ločmele, tel. 26304449
Agris Mežals, tālr. 28629916
Saziņai:e-pasts: iepirkumi@baltinava.lv


Jautājumi un atbildes

Pretendenta ierosinājumi lapas apakšā Skat.Protokols Nr.74

Iepirkuma rezultāts:

Atvēršanas protokols Datums Protokols PDF
Lēmums par uzvarētāju/iemDatumsLēmums PDF
Līgums ar uzvarētāju/iemDatums un numursLīgums PDF
Pieteikties līdz:
05.11.2018
Papildus info:
Papildus info: