Apmeklētāju krēslu un apģērbu statīvu piegāde Baltinavas novada Kultūras namam ID Nr. BND 2019/3

Publicēts:
12.02.2019

Pasūtītājs

PasūtītājsBaltinavas novada dome
Reģ.numurs90009115590

Iepirkums

Iepirkuma
nosaukums
Apmeklētāju krēslu un apģērbu statīvu piegāde Baltinavas novada
Kultūras namam

ID Nr. BND 2019/3
CPV kodi:
1. daļa – 39112000-0 Apmeklētāju
krēsli
2. daļa – 39150000-8
Apģērbu statīvs
Iepirkums saskaņā ar PIL 9.pantu
Papildus
info
Izsludināts Elektronisko iepirkumusistēmā www.eis.gov.lv.
Visi iepirkuma dokumenti pieejami
www.eis.gov.lv
Līgumcena (€)10 000 līdz 41 999 euro
Publicēts12.02.2019
Piedāvājumus
iesniegt līdz
25.02.2019.(plkst.15:30)
https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/16805

Piedāvājumu
atvēršana
25.02.2019.(plkst.15:30) Kārsavas iela 16, Baltinava, 2. stāva sēžu zāle
Ieinteresētais piegādātājs Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā šā konkursa sadaļā
var reģistrēties kā Nolikuma saņēmējs, ja tas ir reģistrēts Elektronisko iepirkumu sistēmā kā piegādātājs.
Informāciju par to, kā ieinteresētais piegādātājs var reģistrēties par Nolikuma saņēmēju skatīt
šeit


Kontaktinformācija

Kontaktpersona:Dace Ločmele, tel. 26304449
Gatis Siliņš, tel. 64563581
Saziņai: e-pasts: iepirkumi@baltinava.lv

Jautājumi un atbildes:

Jautājumi Atbildes

Iepirkuma rezultāts:

Atvēršanas protokolsDatumsProtokols PDF
Lēmums par uzvarētāju/iemDatumsLēmums PDF
Līgums ar uzvarētāju/iemDatums un numursLīgums PDF
Pieteikties līdz:
25.02.2019
Papildus info: