Autoceļa Baltinava – Safronovka pārbūve (0-0,8 km) ID Nr. BND 2019/4 CPV kods 45233120-6

Publicēts:
21.02.2019
Pasūtījuma izpildītājs:

Pasūtītājs

PasūtītājsBaltinavas novada dome
Reģ.numurs90009115590

Iepirkums

Iepirkuma
nosaukums
Autoceļa Baltinava – Safronovka pārbūve (0-0,8 km)
ID Nr. BND 2019/4
CPV kods 45233120-6

Iepirkums saskaņā ar PIL 9.pantu
Papildus infoIzsludināts Elektronisko iepirkumusistēmā www.eis.gov.lv
Visi iepirkuma dokumenti pieejami Šeit
Līgumcena (€)20 000,00 – 169 999,99 euro
Publicēts21.02.2019
Piedāvājumus
iesniegt līdz
07.03.2019.(plkst.15:00)
Šeit
Piedāvājumu
atvēršana
07.03.2019. (plkst.15:00) Kārsavas iela 16, Baltinava, 2. stāva sēžu zāle
Ieinteresētais piegādātājs Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā šā konkursa sadaļā
var reģistrēties kā Nolikuma saņēmējs, ja tas ir reģistrēts Elektronisko iepirkumu sistēmā kā piegādātājs.
Informāciju par to, kā ieinteresētais piegādātājs var reģistrēties par Nolikuma saņēmēju, skatīt Šeit


Kontaktinformācija

Kontaktpersona:Dace Ločmele, tel. 26304449
Gatis Siliņš, tel. 64563581
Saziņai:e-pasts: iepirkumi@baltinava.lv

Jautājumi un atbildes:

Jautājumi Atbildes

Iepirkuma rezultāts:

Atvēršanas protokolsDatumsProtokols PDF
Lēmums par uzvarētāju/iemDatumsLēmums PDF
Līgums ar uzvarētāju/iemDatums un numursLīgums PDF
Pieteikties līdz:
07.03.2019
Papildus info: