Kokmateriālu piegāde Baltinavas novada pašvaldības vajadzībām Nr. 5/2019

Publicēts:
29.04.2019

Pasūtītājs

PasūtītājsBaltinavas novada dome
Reģ.numurs90009115590

Iepirkums

Iepirkuma
nosaukums
Kokmateriālu piegāde Baltinavas novada pašvaldības vajadzībām
Nr. 5/2019
Papildus infoTirgus cenas aptauja
Līgumcena (€)līdz 1500,00 euro bez PVN
Publicēts29.04.2018.
Piedāvājumus
iesniegt līdz
13.05.2018.(plkst. 15:30) Baltinavas novada domes ēkā, 8. kabinetā, adrese: Kārsavas
ielā 16, Baltinavā, Baltinavas novadā 8. kabinetā
Piedāvājumu
atvēršana
Iepirkumu
komisijas slēgtā sēdē
- Darba uzdevums un tā pielikumi
- Ja ir darba uzdevuma grozījumi, tad arī tie ir šeit secīgi uz leju ar pievienošanas datumu

Kontaktinformācija

Kontaktpersona:Dace Ločmele
Agris Mežals
Saziņai:e-pasts: iepirkumi@baltinava.lv
tālrunis: 26304449, 28629916

Jautājumi un atbildes:

Jautājums Atbilde


Iepirkuma rezultāts:

Atvēršanas protokolsDatumsProtokols PDF
Lēmums par uzvarētāju/iemDatumsLēmums PDF
Līgums ar uzvarētāju/iemDatums un numursLīgums PDF
Pieteikties līdz:
13.05.2019