Pārtikas produktu piegāde Baltinavas vidusskolai ID Nr. BND 2019/7 CPV kods 15000000-8

Publicēts:
14.05.2019
Pasūtījuma izpildītājs:

Pasūtītājs

PasūtītājsBaltinavas novada dome
Reģ.numurs90009115590

Iepirkums

Iepirkuma
nosaukums
Pārtikas produktu piegāde Baltinavas vidusskolai
ID Nr. BND 2019/7
CPV kods 15000000-8
Iepirkums saskaņā ar PIL 9.pantu
Papildus infoIzsludināts Elektronisko iepirkumu sistēmā www.eis.gov.lv
Visi iepirkuma dokumenti pieejami šeit
Līgumcena (€)Plānots līdz 22 600,00 euro bez PVN
Publicēts14.05.2019
Piedāvājumus
iesniegt līdz
05.06.2019.(plkst.15:00)
https://www.eis.gov.lv
Piedāvājumu
atvēršana
05.06.2019. (plkst.15:00) Kārsavas iela 16, Baltinava, 2. stāva sēžu zāle
Ieinteresētais piegādātājs Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā šā
konkursa sadaļā var reģistrēties kā Nolikuma saņēmējs, ja tas ir reģistrēts Elektronisko
iepirkumu sistēmā kā piegādātājs.
Informāciju par to, kā ieinteresētais piegādātājs var reģistrēties par Nolikuma saņēmēju skatīt
šeit


Kontaktinformācija

Kontaktpersona:Dace Ločmele, tel. 26304449
Saziņai:e-pasts: iepirkumi@baltinava.lv
Pieteikties līdz:
05.06.2019
Papildus info: