Bīstamo koku zāģēšana Baltinavas novada administratīvajā teritorijā Nr. 7/2019

Publicēts:
31.05.2019

Pasūtītājs

PasūtītājsBaltinavas novada dome
Reģ.numurs90009115590

Iepirkums

Iepirkuma
nosaukums
Bīstamo koku zāģēšana Baltinavas novada administratīvajā teritorijā
Nr. 7/2019
Papildus infoTirgus cenas aptauja
Līgumcena (€)līdz 4000,00 euro bez PVN
Publicēts31.05.2019.
Piedāvājumus
iesniegt līdz
13.06.2019.(plkst. 14:30) Baltinavas novada domes ēkā, 8. kabinetā,
adrese: Kārsavas ielā 16, Baltinavā, Baltinavas novadā 8. kabinetā vai
elektroniski parakstītu e-pastā iepirkumi@baltinava.lv
Piedāvājumu
atvēršana
Iepirkumu komisijas slēgtā sēdē
- Darba uzdevums un tā pielikumi
- Ja ir darba uzdevuma grozījumi, tad arī tie ir šeit secīgi uz leju ar pievienošanas datumu

Kontaktinformācija

Kontaktpersona:Dace Ločmele
Agris Mežals
Saziņai:e-pasts: iepirkumi@baltinava.lv
tālrunis: 26304449, 28629916

Jautājumi un atbildes:

JautājumsAtbilde

Iepirkuma rezultāts:

Atvēršanas protokolsDatumsProtokols PDF
Lēmums par uzvarētāju/iemDatumsLēmums PDF
Līgums ar uzvarētāju/iemDatums un numursLīgums PDF
Pieteikties līdz:
13.06.2019
Papildus info:
Papildus info: