Novadgrāvja tīrīšana Tilžas ielā, Baltinavā Nr. 8/2019

Publicēts:
11.06.2019

Pasūtītājs

PasūtītājsBaltinavas novada dome
Reģ.numurs90009115590

Iepirkums

Iepirkuma
nosaukums
Novadgrāvja tīrīšana Tilžas ielā, Baltinavā
Nr. 8/2019
Papildus infoTirgus cenas aptauja
Līgumcena (€)līdz 1600,00 euro bez PVN
Publicēts11.06.2019.
Piedāvājumus
iesniegt līdz
26.06.2019.(plkst. 14:30) Baltinavas novada domes ēkā, 8. kabinetā, adrese: Kārsavas
ielā 16, Baltinavā, Baltinavas novadā 8. kabinetā vai elektroniski parakstītu e-pastā iepirkumi@baltinava.lv
Piedāvājumu
atvēršana
Iepirkumu
komisijas slēgtā sēdē
- Darba uzdevums un tā pielikumi
- Ja ir darba uzdevuma grozījumi, tad arī tie ir šeit secīgi uz leju ar pievienošanas datumu

Kontaktinformācija

Kontaktpersona:Dace Ločmele
Jānis Bubnovs
Saziņai:e-pasts: iepirkumi@baltinava.lv
tālrunis: 26304449, 28341228

Jautājumi un atbildes:

JautājumsAtbilde

Iepirkuma rezultāts:

Atvēršanas protokolsDatumsProtokols PDF
Lēmums par uzvarētāju/iemDatumsLēmums PDF
Līgums ar uzvarētāju/iemDatums un numursLīgums PDF
Pieteikties līdz:
26.06.2019
Papildus info:
Papildus info:
Papildus info: