Aprīkojuma iegāde mājražotāju izbraukuma tirdzniecības nodrošināšanai ID Nr. BND 2019/8

Publicēts:
01.08.2019

Pasūtītājs

PasūtītājsBaltinavas novada dome
Reģ.numurs90009115590

Iepirkums

Iepirkuma
nosaukums
Aprīkojuma iegāde mājražotāju izbraukuma tirdzniecības nodrošināšanai
ID Nr. BND2019/8

CPV kods 34223310-2; 39522000-7; 39121200-8
Iepirkums saskaņā ar
PIL 9.pantu
Papildus infoIzsludināts Elektronisko iepirkumu sistēmā šeit
Visi iepirkuma dokumenti pieejami Šeit
Līgumcena (€)10 000,00 – 41 999,99 euro
Publicēts01.08.2019
Piedāvājumus
iesniegt līdz
26.08.2019.(plkst.15:30) Šeit

Piedāvājumu
atvēršana
26.08.2019. (plkst.15:30) Kārsavas iela 16, Baltinava, 2. stāva sēžu zāle
Ieinteresētais piegādātājs Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā šā konkursa sadaļā
var reģistrēties kā Nolikuma saņēmējs, ja tas ir reģistrēts Elektronisko
iepirkumu sistēmā kā piegādātājs.
Informāciju par to, kā ieinteresētais piegādātājs var reģistrēties par Nolikuma saņēmēju skatīt
www.eis.gov.lv

Kontaktinformācija

Kontaktpersona:Dace Ločmele, tel. 26304449
Gatis Siliņš, tel. 64563581
Saziņai: e-pasts: iepirkumi@baltinava.lv


Jautājumi un atbildes:

JautājumsAtbilde

Iepirkuma rezultāts:

Atvēršanas protokolsDatumsProtokols PDF
Lēmums par uzvarētāju/iemDatumsLēmums PDF
Līgums ar uzvarētāju/iemDatums un numursLīgums PDF
Pieteikties līdz:
26.08.2019
Papildus info: