Nekustamā īpašuma Kārsavas ielā 24, Baltinavā vērtēšana Nr. 12/2019

Publicēts:
21.10.2019

Pasūtītājs

PasūtītājsBaltinavas novada dome
Reģ.numurs90009115590

Iepirkums

Iepirkuma
nosaukums
Nekustamā īpašuma Kārsavas ielā 24, Baltinavā vērtēšana
Nr. 12/2019
Papildus infoTirgus cenas aptauja
Līgumcena (€)līdz 250,00 euro bez PVN
Publicēts21.10.2019.
Piedāvājumus
iesniegt līdz
08.11.2019.
(plkst. 14:30) Baltinavas novada domes ēkā, 8. kabinetā,
adrese: Kārsavas ielā 16, Baltinavā, Baltinavas novadā 8. kabinetā
Piedāvājumu
atvēršana
08.11.2019.
plkst. 14:30 Iepirkumu komisijas slēgtā sēdē
- Darba uzdevums un tā pielikumi
- Ja ir darba uzdevuma grozījumi, tad arī tie ir šeit secīgi uz leju ar pievienošanas datumu


Kontaktinformācija

Kontaktpersona:Dace Ločmele
Jānis Bubnovs
Saziņai:e-pasts: iepirkumi@baltinava.lv
tālrunis: 26304449, 28341228

Jautājumi un atbildes:

JautājumsAtbilde

Iepirkuma rezultāts:

Atvēršanas protokolsDatumsProtokols PDF
Lēmums par uzvarētāju/iemDatumsLēmums PDF
Līgums ar uzvarētāju/iemDatums un numursLīgums PDF
Pieteikties līdz:
08.10.2019
Papildus info: