PĀRTIKAS PRODUKTU PIEGĀDE BALTINAVAS KRISTĪGAJAI INTERNĀTPAMATSKOLAI

Publicēts:
25.04.2014

Līguma izpildītājs:
Ziņas par pasūtītāju:


Pasūtītājs

Baltinavas Kristīgā internātpamatskola

Reģ.numurs:

90000011605
Ziņas par iepirkumu:


Iepirkuma nosaukums:

PĀRTIKAS PRODUKTU PIEGĀDE BALTINAVAS KRISTĪGAJAI INTERNĀTPAMATSKOLAI


Papildus informācija:

Iepirkuma identifikācijas numurs ir BKI 2014/2.

DOKUMENTĀCIJU IESNIEGT:
Piedāvājums jāiesniedz līdz 2014.gada 02. jūnijam plkst. 10.00, Baltinavas Kristīgajā internātpamatskolā, Kārsavas ielā 24, Baltinavā, Baltinavas novadā, LV-4594, iesniedzot personīgi vai sūtot pa pastu ierakstītā vēstulē. Dokumentu iesniegšanas laiks – darba dienās 8.30 – 16.30. grāmatvedībā (1.stāvā).

APLOKŠŅU ATVĒRŠANA:
Piedāvājuma atvēršanas vieta: Baltinavas Kristīgā internātpamatskola Kārsavas iela 24, Baltinava, Baltinavas novads LV-4594. Piedāvājuma atvēršanas laiks: 2014.gada 02.jūnijā plkst.10.00.

Piegādes adrese:

Kārsavas iela 24, Baltinava, Baltinavas novads, LV-4594

Līgumcena (€):


Publicēts:

25.04.2014

Pieteikties līdz:

02.06.2014
Kontaktinformācija:


Kontakpersona(s):

Vineta Kaša

Amats:


E-pasts:

vineta.k@inbox.lv

Tel. nr.:

64521291

Fakss:

64521290

Adrese:

Kārsavas iela 24, Baltinava, Baltinavas novads, LV-4594