KOMPLEKSI RISINĀJUMI SILTUMNĪCEFEKTA GĀZU EMISIJU SAMAZINĀŠANAI BALTINAVAS KULTŪRAS NAMA ĒKAI, PROJEKTA KPFI FINASĒJUMS

Publicēts:
25.06.2014

Līguma izpildītājs: SIA "Akvilons Z", reģ. Nr. 440103043061, piedāvātā līgumcena 109 532,09 €, līguma Nr. 130-08/2014 no 2014.gada 07.augusta.
Ziņas par pasūtītāju:


Pasūtītājs

Baltinavas kultūras nams

Reģ.numurs:

90009115590
Ziņas par iepirkumu:


Iepirkuma nosaukums:

KOMPLEKSI RISINĀJUMI SILTUMNĪCEFEKTA GĀZU EMISIJU SAMAZINĀŠANAI BALTINAVAS KULTŪRAS NAMA ĒKAI, PROJEKTA KPFI FINASĒJUMS


Papildus informācija:


Publisko iepirkumu likuma 8.2 pants

Līguma izpildes termiņš līdz 2015.gada 26.janvārim

DOKUMENTĀCIJU IESNIEGT: Baltinavas kultūras namā līdz 2014.gada 7.jūlijam plkst.10.00 .

APLOKŠŅU ATVĒRŠANA: Kārsavas iela 16, Baltinava, Sēžu zāle (2.st), 2014.gada 07.jūlijā plkst. 10.00.

  1. Nolikums
  2. Tehniskā specifikācija
  3. Tehniskā dokumentācija
  4. Apliecinājuma karte
  5. Jautājumi un atbildes

Piegādes adrese:

Kārsavas iela 16, Baltinava, Baltinavas novads, LV-4594

Līgumcena (€):

14 000,00 – 169 999,99

Publicēts:

25.06.2014

Pieteikties līdz:

07.07.2014
Kontaktinformācija:


Kontakpersona(s):

Lelde Logina

Amats:

Baltinavas kultūras darba organizatore

E-pasts:

kultura@baltinava.lv

Tel. nr.:

64507267

Fakss:

64522028

Adrese:

Kārsavas iela 16, Baltinava, Baltinavas novads, LV-4594